FILMY Z REALIZACJI

Aktualności

-->

Czyste niebo nad Włocławkiem

INSTAL-FILTER SA  zrealizował dla MPEC Włocławek w formule „pod klucz”  inwestycję, dzięki której uda się zdecydowanie ograniczyć emisję szkodliwych pyłów oraz dwutlenku siarki, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy IED. 

Oparta na technologii z reaktorem fluidalnym instalacja odsiarczania spalin zredukuje emitowane w spalinach tlenki siarki dwunastokrotnie, a pył nawet 60-krotnie. Obniżona zostanie również emisja chlorowodoru oraz fluorowodoru. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do istniejącej infrastruktury, rozruch oraz przekazanie do użytkowania nowej instalacji odsiarczania i odpylania spalin wraz z modernizacją kanałów spalin dla czterech kotłów węglowych. W ramach inwestycji powstała nowa 30-metrowa instalacja, wyposażona w filtry workowe z niebagatelną ilością 1244 sztuk koszy i worków filtracyjnych. Dzięki inwestycji źródło ciepła MPEC Włocławek spełniać będzie standardy emisji zanieczyszczeń do atmosfery określone w Dyrektywie IED, przyjętej przez Parlament Europejski w 2010 roku. Na dostosowanie elektrociepłowni do jej zapisów MPEC miał czas do 31 grudnia 2022 roku.  Dzięki sprawnej pracy ekip montażowych INSTAL-FILTER SA, już tego lata, mieszkańcy Włocławka będą mogli oddychać  zdecydowanie czystszym powietrzem.

 

« powrót