FILMY Z REALIZACJI
Technologie

Transport materiałów sypkich

Na większości instalacji odpylania istnieje konieczność dostarczenia wyłapywanego pyłu w jedno lub kilka miejsc. Transport może się odbywać pod lejami zsypowymi urządzeń, w obrębie instalacji lub do miejsc znacznie od niej oddalonych.


Do gromadzenia pyłu najczęściej wykorzystywane są  pojemniki, worki big-bag, kontenery, silosy na instalacjach odpylania oraz składowiska na instalacjach odbioru żużla.  

KORZYŚCI

  • Różnorodność dostępnych systemów do transportu pyłu i żużla pozwala na zaspokojenie każdej potrzeby związanej z przemieszczaniem materiałów sypkich.
  • Nasze realizacje są zawsze dostosowane do wymagań inwestora w kwestii rodzaju transportowanego materiału, jego ilości jak i przebiegu trasy. 
  • Nasze systemy są przyjazne dla środowiska naturalnego - nie powodują bowiem tzw. pylenia wtórnego podczas transportu.
  • Szeroki wachlarz urządzeń w ofercie pozwala na skonfigurowanie optymalnego dla Klienta układu.

Transport pneumatyczny materiałów sypkich

Jeśli szukają Państwo rozwiązania dla przemieszczania materiałów sypkich na dłuższe odległości (100-200 metrów), najlepszym wyborem jest transport pneumatyczny, realizowany przy zastosowaniu sprężonego powietrza. W zależności od źródła sprężonego powietrza dzieli się on na niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy. Dla transportu niskociśnieniowego źródłem sprężonego powietrza są dmuchawy lub wentylatory wysokoprężne. Stosunek ilości transportowanego materiału do ilości powietrza w takim układzie jest niski. Wysokociśnieniowy transport pneumatyczny materiałów sypkich zasilany jest z kolei sprężarkami, a stosunek ilości przemieszczanego materiału do ilości powietrza w takim układzie jest wysoki.

Kompletny układ transportu, oprócz urządzeń wytwarzających sprężone powietrze, składa się z podajników przejmujących materiał, układu rurociągów przesyłowych, układu rozładunku pyłu oraz układu sterującego. 


Przenośniki ślimakowe

Za pośrednictwem przenośników ślimakowych, realizujemy przemieszczanie pyłu w poziomie lub pod niewielkim kątem. Oprócz transportu, przenośniki mogą również spełniać funkcje mieszania lub dozowania transportowanych składników. Są szeroko rozpowszechnione z uwagi na prostą budowę oraz niewielkie gabaryty.

W INSTAL-FILTER SA oferujemy przenośniki:

  • Korytowe typ PSU (koryto w kształcie litery U)
  • Korytowe typ PSV (koryto w kształcie litery V)
  • Rurowe typ PSD (koryto okrągłe)

Budowa przenośników ślimakowych
Typowy przenośnik przenośnik ślimakowy składa się z koryta, wału ślimakowego, łożyskowania tylnego i przedniego, zasypu i wysypu oraz jednostki napędowej. Dla przenośników długich, dodatkowo stosowane są łożyskowane podparcia po długości przenośnika. Wszystkie parametry przenośnika dobieramy indywidualnie dla danego zastosowania. Przy projektowaniu, bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, aby zapewnić optymalną pracę urządzenia (odpowiedni dobór wielkości przenośnika, rodzaju materiałów, parametrów wału ślimakowego czy napędu).

W naszych przenośnikach ślimakowych, stosujemy napędy uznanych producentów takich jak NORD, SEW. Maksymalna długość oferowanych przez nas przenośników przy jednym napędzie wynosi 24 m. Dłuższe odległości realizujemy za pomocą przenośników w układzie szeregowym (transport z przesypem z przenośnika do przenośnika).


Przenośniki rurowo-linowe

Jeśli Klient potrzebuje przetransportowania pyłu w skomplikowanych układach przestrzennych (poziomo, pionowo, pochyło, po łukach, liniach łamanych) lub na większe odległości, proponujemy mu przenośniki rurowo-linowe -- jedne z najbardziej wydajnych ciągów transportowych, umożliwiających transport pyłów po odpylaniu.

Elementem transportowym w tych urządzeniach są okrągłe tarcze, zamocowane na cięgnie linowym, które przemieszczają się w obudowie rurowej. Taka budowa stanowi jednocześnie szczelne zamknięcie przestrzeni roboczych odpylaczy (lejów zsypowych). Dzięki temu, że zapewniają one hermetyczność odbioru pyłu, nie ma już konieczności stosowania dodatkowych urządzeń do jego odbioru. Odpowiednio dobrana prędkość przesuwu oraz różne rodzaje materiału tarcz transportujących zapewniają bezproblemową i długą eksploatację. 

Przenośniki rurowo - linowe mogą współpracować z urządzeniami do zwilżania pyłu.


Odżużlacze wstęgowe

Do odbioru i transportu żużla z lejów zsypowych kotłów rusztowych, proponujemy odżużlacze wstęgowe. Są to urządzenia, które oprócz funkcji transportującej, zapewniają również pneumatyczne odcięcie wysypu z kotła (lej zanurzony jest w wodzie w korycie odżużlacza)oraz odsączenie żużla z wody na części skośnej odżużlacza przed jego wysypem na taśmę. Elementem transportującym odżużlacza jest stalowa wstęga napędzana motoreduktorem, umieszczona w korycie stalowym wyłożonym płytkami bazaltowymi.

Dla kotłów o małej mocy z jednym lejem zsypowym żużla rekomendujemy odżużlacze jednopunktowe OWJ250 (o długości około 3 m). W przypadku kotłów większych, z kilkoma punktami odbioru pyłu, proponujemy odżużlacz wielopunktowy OWW250 (o długości do 12 m). Konstrukcja odżużlacza zapewnia automatyczne uzupełnianie wody, eliminuje możliwość zapychania lub klinowania się żużla, zapewnia bezpieczeństwo obsługi podczas pracy. Urządzenie sterowane jest z szafki lokalnej zlokalizowanej w jego pobliżu.