FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Filtr workowy pionowy

render - pionowy filtr workowy Schemat - pionowy filtr workowy

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Pionowe filtry workowe stanowią linię tradycyjnych odpylaczy z workami mocowanymi w układzie pionowym. Przeznaczone są do odpylania gazów z pyłów suchych we wszystkich branżach przemysłu. Filtry pionowe charakteryzują się możliwością oczyszczenia znacznych ilości gazów – nawet powyżej 1 000 000 m3/h. 

ZASADA DZIAŁANIA

Wykorzystują one tą sama zasadę filtracji co filtry poziome (separacja pyłów ze strugi gazów odbywa się na zewnętrznej powierzchni worka filtracyjnego). Czysty gaz przechodzi do wnętrza worka, skąd poprzez komorę czystą filtra wydalany jest na zewnątrz urządzenia. Odseparowane pyły spadają do leja zsypowego filtra, skąd poprzez różnego rodzaju układy odbiorowe odprowadzane są na zewnątrz. 

W celu wstępnego odseparowania części pyłu (grubsze frakcje, cząstki ścierne lub żarzące się) przed filtrami stosujemy odpylacze mechaniczne jako pierwszy stopień filtracji lub wykorzystujemy część komory brudnej filtra w roli wstępnej komory separacyjnej.

BUDOWA

Budowa modułowa filtrów (zestawianie pojedynczych komór) umożliwia ich konfiguracje zarówno pod względem wymaganej wydajności (standardowy zakres od 20 000 do 1 000 000 m3/h), jak i wysokości potrzebnej do ich zabudowy (filtry niskie, wysokie, bliźniacze).

Gabaryty instalacji z zastosowaniem filtrów pionowych są znacznie większe niż instalacji z filtrami poziomymi. Sama powierzchnia zabudowy dla niektórych aplikacji z długimi workami może jednak okazać się mniejsza niż dla filtrów z workami poziomymi, ze względu na możliwość wykorzystania długich worków (nawet do 10 m). Filtry w wykonaniu Ex umożliwiają również odpylanie wybuchowych mieszanin pyłowo powietrznych. 

Filtry te charakteryzują się pionowym umieszczeniem worków w komorze filtracyjnej. W zależności od zastosowania, wykonane są ze stali zwykłej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie lub ze stali kwasoodpornej. Mogą być zbudowane w obudowie prostokątnej lub w obudowie okrągłej. Wykorzystywane są w nich standardowo worki okrągłe o średnicy 130, 150 lub 160 mm o długościach od 2 do 7 m. Na życzenie klienta stosujemy także inne średnice worków. W pionowych filtrach workowych wlot gazu znajduje się w dolnej części komory filtra, a wylot w części górnej. Obie części oddzielone są ścianą sitową,  w której mocowane są worki filtracyjne. Stosowane jest mocowanie za pomocą pierścienia rozprężnego (snapring).

W zależności od Państwa potrzeb, oferujemy następujące typy filtrów

 • PLS – filtr pionowy lekki standard w obudowie prostokątnej z regeneracją on-line
 • PCS – filtr pionowy ciężki standard w obudowie prostokątnej z regeneracją on-line
 • PCO – filtr pionowy ciężki standard w obudowie prostokątnej z odcinanymi komorami i regeneracją off-line
 • PCX – filtr pionowy ciężki standard w obudowie prostokątnej z regeneracją on-line w wykonaniu EX
 • PCH – filtr pionowy w obudowie prostokątnej o wysokiej odporności termicznej z wkładami ceramicznymi z regeneracją on-line
 • POG – filtr pionowy w obudowie okrągłej z wlotem od góry z regeneracją on-line
 • POD – filtr pionowy w obudowie okrągłej w wlotem od dołu z regeneracją on-lin

Układy regeneracji.

Bardzo ważnym elementem w pracy całego filtra jest tzw. układ regeneracji. Jego zadaniem jest oczyszczanie worków filtracyjnych z osiadłego na nich pyłu podczas procesu filtracji. Medium czyszczącym worki jest sprężone powietrze.

Możliwe są następujące systemy regeneracji

 • system on-line (regeneracja podczas normalnej pracy filtra)
 • system off-line (regeneracja worków w komorze całkowicie odciętej od normalnej pracy filtra, odcinanie następuje sekwencyjnie)

System on-line jest systemem najtańszym i szeroko stosowanym dla większości pyłów.

System off-line stosowny jest dla pyłów trudno regenerowalnych (trudnych do usunięcia z powierzchni worka) oraz w przypadku konieczności pracy filtra non-stop. Prace konserwacyjne, wymiana worków, itp. są prowadzone na odciętej komorze w czasie gdy reszta filtra normalnie pracuje. Wadą systemu jest konieczność budowy filtra powiększonego o jedną komorę (zawsze na czas regeneracji jedna komora jest wyłączona z pracy).

czytaj dalej

KORZYŚCI

 • Zaawansowany sposób wprowadzania gazów do filtra powoduje ich równomierny napływ na wszystkie worki.
 • Ukierunkowanie części gazów na przepływ z góry do dołu wspomaga opadanie pyłów w komorze filtra.
 • Obustronne pozycjonowanie worków filtracyjnych poprzez zablokowanie możliwości ich przemieszczania eliminuje efekt zużycia mechanicznego w przypadku stykania się końców worków. Jest to bardzo ważne w przypadku stosowania długich worków.
 • Stosowanie nowoczesnego systemu regeneracji Twin-Jet umożliwia wykorzystanie do tego procesu również oczyszczonego gazu z komory czystej filtra. Zwiększamy w ten sposób „siłę” regeneracji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zewnętrznego sprężonego powietrza.
 • Stosujemy włókniny filtracyjne sprawdzonych, wiodących producentów
 • Umożliwiamy odpylanie gazów wysokotemperaturowych przy zastosowaniu filtrów PCH. Dodatkowo, wkłady ceramiczne w tych filtrach mogą posiadać powłokę katalityczną do neutralizacji.

Zobacz także filtry poziome