FILMY Z REALIZACJI
Branże

Obsługiwane branże

Współpracujemy z różnymi branżami przemysłowymi, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jesteśmy świadomi, że potrzeby Klientów z określonych sektorów różnią się od siebie, dlatego opracowaliśmy dedykowane produkty i technologie dla poszczególnych branż. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową w Państwa branży.

ikona odlewni - hutnictwo i odlewnictwo

Branża metalurgiczna to jedna z głównych gałęzi przemysłu ciężkiego, w której większość procesów technologicznych wymaga zastosowania instalacji odpylających. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w odpylaniu hut i odlewni z zanieczyszczeń stałych i gazowych.

ikona elektrowni - energetyka i ciepłownictwo

Energetyka i ciepłownictwo to branże, dla których firma INSTAL- FILTER SA posiada szeroki wachlarz urządzeń. Poczynając od odpylaczy cyklonowych, stosowanych na niewielkich kotłach rusztowych, przez filtry workowe, aż do instalacji neutralizacji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych. 

ikona minerału - cement, wapno, kruszywa

Pracownicy INSTAL – FILTER S.A. uczestniczyli w realizacjach inwestycji dla największych producentów cementu, wapna i kruszyw w Polsce oraz poza jej granicami. Wszystkie wykonane przez nas instalacje uzyskały bardzo wysoką ocenę u inwestorów. 

ikona menzurek - przemysł chemiczny

Branża chemiczna to gałąź przemysłu, w której częściej stosuje się instalacje oczyszczania gazów oparte o różnego rodzaju odpylacze mokre lub katalizatory, ale są również zakłady chemiczne, które nie mogą istnieć bez instalacji suchego odpylania opartych o filtry workowe.

ikona kukurydzy - przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy to jedna z wielu branż, w której stosowane są instalacje odpylające, wyposażone między innymi w filtry workowe. W tym sektorze, produkowane urządzenia zabezpieczone są przed skutkami wybuchu i spełniają wymogi dyrektywy ATEX.

ikona kosza na śmieci - spalarnie odpadów

Wysoką skuteczność uzyskujemy dzięki autorskim technologiom odpylania i neutralizacji spalin, które są urządzeniami własnej produkcji, a koszt inwestycyjny takiego systemu jest niewielki w stosunku do kosztów budowy całej spalarni.