FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Odsiarczanie z reaktorem mechanicznym

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Instalacje z reaktorem mechanicznym stosowane przez INSTAL FILTER SA, cechują się prostą konstrukcją. Sprawdzają się doskonale w procesach odsiarczania spalin z kotłów rusztowych i zapewniają uzyskanie wymaganych w Dyrektywie IED redukcji, przy stosowaniu różnych gatunków węgla. Rozwiązania z reaktorem mechanicznym są dedykowane małym i średnim kotłom, które cechują się zmiennymi warunkami pracy.  

Odsiarczanie gazów w tej technologi może odbywać się z użyciem zarówno wapna, jak i sody.

ZASADA DZIAŁANIA

Podstawowymi elementami instalacji z wykorzystaniem reaktorów mechanicznych są:

  • bęben kondycjonujący, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie reagenta w strudze spalin,
  • układ recyrkulacji produktu odsiarczania, obniżający koszty eksploatacji oraz układ kondycjonowania spalin zapewniający odpowiednią temperaturę oraz wilgotność spalin, które decydują o właściwym przebiegu procesu.

Struga spalin kierowana do IOS doprowadzona jest do górnej części reaktora poprzez kanały spalin nieodsiarczonych. W reaktorze następuje kondycjonowanie i homogenizacja strugi spalin. Spaliny w reaktorze wchodzą w kontakt z sorbentem, a następnie przepływają do filtra workowego. Powstały na workach filtracyjnych placek, składający się z mieszaniny pyłu i produktu poreakcyjnego, tworzy naturalną warstwę filtracyjną, w której przepływające powietrze podlega końcowemu oczyszczeniu z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

KORZYŚCI:

  • Gwarancja najwyższej skuteczności odsiarczania dzięki stosowaniu innowacyjnych metod i różnych sorbetów
  • Spełnienie wymogów  BAT oraz Dyrektywy IED dla paliwa każdej jakości
  • Wysoka dyspozycyjność realizowanych aplikacji
  • Duża  elastyczność pracy instalacji
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Indywidualny dobór metody odsiarczania w zależności od potrzeb Klientów

INSTALACJE Z REAKTOREM MECHANICZNYM (PYŁ, SOx, NOx) NA SORBENCIE WAPNIOWYM
Sprawność odsiarczania na poziomie ok. 90%

Schemat INSTALACJI ODSIARCZANIA Z REAKTOREM MECHANICZNYM (PYŁ, SOx, NOx) NA SORBENCIE WAPNIOWYM


INSTALACJE Z REAKTOREM MECHANICZNYM (PYŁ, SOx, NOx) NA SORBENCIE SODOWYM
Redukcja SOx do 100% / Możliwość odzysku energii

Schemat INSTALACJI Z REAKTOREM MECHANICZNYM (PYŁ, SOx, NOx) NA SORBENCIE SODOWYM


INSTAL FILTER SA to lider budowy systemów oczyszczania spalin oraz prekursor wprowadzania nowych technologii, ograniczających emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Oferujemy indywidualne rozwiązania dla każdego klienta, zapewniając optymalny dobór technologii odsiarczania dostosowany do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.


Zobacz także instalacje z reaktorem fluidalnym