FILMY Z REALIZACJI
Technologie

Urządzenia i instalacje ATEX

OBSZAR ZASTOSOWANIA

W wielu branżach przemysłu mamy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów tworzących mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to głównie procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, biomasy, drewna w przemyśle drzewnym, pyły organiczne w przemyśle spożywczym, pyły w przemyśle chemicznym, itp.

Dla mieszanin pyłowo-powietrznych wybuchowych oferujemy urządzenia i całe instalacje odpylania wykonane zgodnie z obowiązującą dyrektywą 2014/34/UE (ATEX). Mogą być one stosowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne posiadają kategorie 3 D. Umożliwia to montowanie ich w każdym miejscu zaliczonym do strefy niezagrożonej wybuchem jak również w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

ZASADA DZIAŁANIA i BUDOWA

Dla zabezpieczenia urządzeń proponujemy dwie zasadnicze metody:

 • Metoda tłumienia wybuchu
  Metoda ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na zapoczątkowanie ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku rozwijający się wybuch. System posiada czujniki ciśnienia wykrywające powstający wybuch, przekazuje go do centrali, która z kolei uruchamia zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego ugaszenia to tylko około 60 ms. Szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega powstaniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

 • Metoda odciążania wybuchu
  Ogranicza się ona do zastosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, wyprowadzających ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie panujące w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Stosujemy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, z czujnikami zerwania lub bez, wykonane ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na długość płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wymagane jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, stosownie do wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie danej instalacji, wszystkie jej części i podzespoły są dobierane w taki sposób, aby one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów

Systemy te mogą być montowane na urządzeniach bez konieczności wyznaczania strefy niebezpiecznej.

Metody zabezpieczeń instalacji (izolowania wybuchu)

Aby powstająca eksplozja nie przeniosła się w kierunku otwartych kanałów podłączonych do ochranianego urządzenia, proponujemy Państwu systemy i urządzenia do izolowania wybuchu. Po stronie kanałów dolotowych i wylotowych stosowane są w tym celu urządzenia mechaniczne lub automatyczna bariera HRD.

Urządzenia mechaniczne:

 • Klapy zwrotne
  Zamykają się one pod wpływem fali ciśnieniowej przemieszczającej się przed falą płomienia w ochranianym kanale. W czasie normalnej pracy klapa otwarta jest przez przepływający strumień gazu.
 • Zasuwy szybkodziałające
  Po stwierdzeniu eksplozji i detekcji wybuchu następuje szybkie pneumatyczne zamkniecie zasuwy
 • Divertery (kominy przeciwwybuchowe)
  Diverter zbudowany jest z połączonych dwóch kanałów w kształcie odwróconej litery V i płytki bezpieczeństwa w górnej części urządzenia. Powstająca podczas wybuchu fala uderzeniowa, ze względu na swoją bezwładność i duża prędkość nie zmienia kierunku i uwalniana jest na zewnątrz w wyniku rozerwania płytki bezpieczeństwa.
 • Zawory szybkoodcinające
  Urządzenia te zaleca się stosować jedynie w systemach odpylania o małej koncentracji zapylenia. Większa koncentracja pyłu może bowiem zablokować pełne zamknięcie się klapy zwrotnej. Automatyczna bariera HRD Podczas wybuchu, w kanale przemieszcza się ciśnienie a za nim płomień. Obie wartości można wykryć czujnikami optycznymi i ciśnieniowymi. Centralka sterująca po otrzymaniu informacji z czujników daje impuls do otwarcia zaworów butli HRD. W tym momencie do całej objętości kanału zostaje wprowadzony czynnik gaszący, który tworzy barierę dla rozprzestrzeniającego się płomienia. Zaletą tego systemu jest możliwość jego zastosowania w instalacjach o dużej koncentracji pyłu.

Metody zabezpieczeń po stronie odbioru pyłu.

Wysypy pyłu są zabezpieczane głównie przy pomocy dozowników celkowych z certyfikatami ATEX. Ich konstrukcje uniemożliwia przedostanie się ciśnienia wybuchu poza obręb urządzenia.

KORZYŚCI

 • W naszych instalacjach wykorzystujemy sprawdzone urządzenia i systemy zabezpieczające.
 • Wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty wystawione przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną w Unii Europejskiej.
 • Nasi specjaliści zapewniają optymalny dobór urządzeń odpylających oraz systemów zabezpieczających dla danej aplikacji.
Klikając zgoda akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na Twoim urządzeniu. Kliknięcie odmowa oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.

Marketingowe cookies

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane za pośrednictwem naszej strony przez naszych partnerów reklamowych. Służą do budowania profilu Twoich zainteresowań na podstawie informacji o stronach, które przeglądasz, co obejmuje unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia końcowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nadal będziesz widzieć w przeglądarce podstawowe reklamy, które nie są oparte na Twoich zainteresowaniach.

Odmowa
Zgadzam się