FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Chłodnice gazów

OBSZAR ZASTOSOWANIA


W wielu obiektach przemysłowych emitowane są zapylone gazy o znacznej temperaturze. Dotyczy to przede wszystkim hut szkła, aluminium, miedzi a także odlewni i cementowni, gdzie temperatury gazów mogą dochodzić do 550-600 °C.


Proces filtracji na filtrach workowych nie może odbywać się w takich warunkach. W celu obniżenia temperatury do wielkości akceptowanej przez filtry workowe tj. max 260 °C., proponujemy Państwu systemy schładzania gazów.

ZASADA DZIAŁANIA

Obniżenie temperatury realizujemy na dwa sposoby. Pierwszy polega na dopuszczeniu zimnego powietrza atmosferycznego i wymieszaniu obu strug. Ze względu na znaczne powiększenie objętości gazów, które następnie trzeba przefiltrować, uznaje się go obecnie za nieekonomiczny, a co za tym idzie - odchodzi się od jego używania. Druga metoda schładzania gazów odbywa się przy zastosowaniu systemów schładzania (rurowych wymienników). Chłodnice gazów pozwalają na obniżaniu temperatury zapylonych gazów gorących bez potrzeby dopuszczania powietrza zewnętrznego do strugi chłodzonego gazu.

Działanie systemu oparte jest na procesie konwekcji (przenoszeniu ciepła z gazów ogrzanych –chłodzonych - na czynnik chłodzący). Czynnikiem chłodzącym może być gaz (najczęściej powietrze atmosferyczne) lub ciecz (najczęściej woda lub olej). Wymiana ciepła odbywa się na ściankach rur wymiennikowych.

Przyjęcie takiego systemu umożliwia również wykorzystanie chłodnicy jako pierwszego stopnia odpylania. Wytracane są w niej grubsze frakcje pyłu, zawarte w chłodzonym gazie. W przypadku chłodzenia spalin z pyłem mającym tendencje do przylegania do powierzchni rur, stosujemy łańcuchowy system czyszczenia. Zapobiega on tworzeniu się warstw pyłu na powierzchni rur chłodzących.

Kierunek przepływu schładzanego gazu odbywa się z góry w dół, a czynnika chłodzącego prostopadle do niego. Taki system wspomaga opadanie do leja zsypowego, oddzielonego w komorze wymiennika  pyłu. Dla wymienników stosujących gaz chłodzący, tłoczony jest on do rur wymiennika za pomocą wentylatorów osiowych lub promieniowych. Dla wymienników stosujących ciecz, wykorzystywane jest ciśnienie panujące w sieci zasilającej.

render - chłodnica gazów
render - chłodnica gazów

BUDOWA

Konstrukcyjnie typowy wymiennik przypomina budowę poziomego filtra workowego. Zamiast worków filtracyjnych w komorze wymiennika znajdują się rury wymiennikowe. W obudowie wymiennika umieszczone są duże, otwierane drzwi inspekcyjne, służące do obsługi oraz wymiany elementów. Na drzwiach zamontowane są osiowe wentylatory chłodzące (dla większych jednostek stosowane mogą być wentylatory promieniowe montowane obok komory wymiennika). Nad elementami wymiany ciepła  mieści się jest podwyższony kołpak, w którym znajduje się układ napędowy układu czyszczenia rur wymiennikowych.

W zależności od obiegu czynnika chłodzącego,  chłodnice wykorzystujące gaz jako czynnik chłodzący dzielą się na następujące typy:

  • Typ KLN – bez recyrkulacji powietrza chłodzącego. Wysokość temperatury schłodzonego gazu można regulować tylko poprzez załączenie odpowiedniej ilości wentylatorów chłodzacych. Nie ma możliwości regulacji temperatury powietrza chłodzącego (zaciągane jest powietrze atmosferyczne)
  • Typ KLR – z recyrkulacją powietrza chłodzącego. Z uwagi na ponowny obieg powietrza chłodzącego, istnieje możliwość regulacji jego temperatury przed ponownym wejściem na wymiennik.

KORZYŚCI

  • ilość gazów jest niepowiększana
  • możliwość wykorzystywania przez inwestora odzyskanego ciepła (ogrzany czynnik jest czysty, ponieważ nie miał bezpośredniego kontaktu z zapylonymi gazami procesowymi)  
  • w wymienniku zachodzi już wstępny etap odpylania schładzanych gazów
  • automatyczne czyszczenie rur wymiennikowych z osiadłego na nich pyłu
  • niedopuszczanie do korozji elementów wymiennika poprzez stosowanie recyrkulacji powietrza chłodzącego (unikanie spadku temperatury poniżej punktu rosy)
  • unikanie spadku temperatury poniżej kwaśnego punktu rosy poprzez dodawanie sorbentów do strugi schładzanego gazu przed wymiennikiem
  • możliwość budowy wymienników wielostopniowych. Materiały każdego stopnia dobierane są wtedy w zależności od panujących temperatur
  • możliwość budowy specjalnych systemów, wykorzystujących schłodzone w filtrze workowym i przefiltrowane spaliny do ponownego schładzania zanieczyszczonych gazów