FILMY Z REALIZACJI
Technologie

Efektywność energetyczna

Zintegrowany System Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii

Przedsiębiorstwo INSTAL-FILTER SA przygotowuje się do wdrożenia projektu inwestycyjnego, mającego na celu wprowadzenie do oferty innowacyjnego produktu w postaci Instalacji Oczyszczania Spalin z Odzyskiem Energii.

Kompaktowy system, wykorzystywany przy spalaniu paliw stałych (węgiel, biomasa, RDF, osady ściekowe) zapewni kompleksowe podejście do problemu oczyszczania spalin i odzysku z nich energii.

ZASADA DZIAŁANIA I BUDOWA

Zintegrowany System Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii odpadowej przy spalaniu paliw stałych w postaci kompaktowego zestawu urządzeń zabudowanych pomiędzy źródłem ciepła a emitorem, dzięki niewielkim gabarytom zewnętrznym, umożliwia zabudowę w istniejącej infrastrukturze

Zintegrowany System przejmuje spaliny ze spalania paliw stałych i w pierwszej fazie separuje zanieczyszczenia stałe w celu ograniczenia ilości odpadów poreakcyjnych. W drugiej i trzeciej fazie podawany jest sorbent i następuje redukcja związków kwaśnych oraz końcowa separacja części stałych. Odpylone i zneutralizowane spaliny przechodzą przez fazę czwartą, gdzie następuje głęboki odzysk energii cieplnej, która w znaczący sposób poprawia bilans cieplny kotła.

Opcjonalnie system może zostać wyposażony w układ redukcji NOx, HF, HCL, metali ciężkich, dioksyn.

 

Schemat Zintegrowanego Systemu Ochrony Powietrza z Odzyskiem Energii

 

KORZYŚCI

Dzięki efektywnemu odsiarczaniu, system umożliwia zejście z temperaturą spalin na wylocie z układu do poziomu ok. ˜ 50°C bez zagrożenia podwyższonej korozyjności.

Innowacją systemu jest kompleksowe oczyszczenie spalin i odzysk energii odpadowej w ramach jednego, kompaktowego urządzenia.