FILMY Z REALIZACJI
Technologie

Oferowane technologie

ikona membrany - filtracja gazów

Filtracja gazów ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie w procesach gospodarczych człowieka powstają gazy zapylone cząstkami stałymi. Gama tych procesów jest bardzo szeroka i praktycznie nie ma branży przemysłu w której nie ma potrzeby jej stosowania.

ikona cząsteczek gazowych - neutralizacja gazów przemysłowych

Technologie neutralizacji gazów są stosowana do redukcji związków gazowych (SOx, NOx, HCl, HF) oraz dioksyn, furanów i metali ciężkich. Wykorzystujemy je podczas oczyszczania spalin powstałych w wyniku spalania paliw kopalnianych, RDF-ów oraz odpadów komunalnych.

ikona wykresu - efektywność energetyczna

Technologie neutralizacji gazów są stosowana do redukcji związków gazowych (SOx, NOx, HCl, HF) oraz dioksyn, furanów i metali ciężkich. Wykorzystujemy je podczas oczyszczania spalin powstałych w wyniku spalania paliw kopalnianych, RDF-ów oraz odpadów komunalnych.

ikona wybuchu - Technologie przeciwwybuchowe ATEX

W wielu branżach przemysłu mamy do czynienia z koniecznością odpylania pyłów tworzących mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to głównie procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, biomasy, drewna w przemyśle drzewnym, pyły organiczne w przemyśle spożywczym, pyły w przemyśle chemicznym, itp.

ikona części mechanicznych - Transport materiałów sypkich

Na większości instalacji odpylania istnieje konieczność dostarczenia wyłapywanego pyłu w jedno lub kilka miejsc. Transport może się odbywać pod lejami zsypowymi urządzeń, w obrębie instalacji lub do miejsc znacznie od niej oddalonych.

ikona człowieka z odkurzaczem - Odkurzanie przemysłowe

Systemy centralnego odkurzania przeznaczone są do obiektów przemysłowych, gdzie wymagane jest usuwanie pyłu osiadłego z urządzeń lub posadzek. Odkurzone obiekty zapewniają komfort dla pracujących w nich ludzi oraz odpowiedni stopień bezpieczeństwa w przypadku pyłów wybuchowych.