FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Cyklofiltry

render cyklofiltr

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Cyklofiltry to urządzenia, które wykorzystywane są przede wszystkim w branży ciepłowniczej do odpylania kotłów rusztowych. Cyklofiltr pozwala na wydajne, ekologiczne odpylanie kotłów o niskiej i wysokiej mocy, dlatego może być wykorzystywany we wszelkiego rodzaju instalacjach grzewczych. 


Do chwili obecnej zrealizowaliśmy wiele instalacji z cyklofiltrami, które pracują z powodzeniem na wielu obiektach przemysłowych.


Standardowy typoszereg CYKLOFILTRA typu ICF obejmuje wielkości od ICF1x630 do ICF8x800, w zakresie wydajności od 3 500 do 60 000 m3/h. Taki zasób urządzeń oraz możliwość ich szeregowej zabudowy pozwala na stosowanie cyklofiltrów zarówno dla odpylania kotłów o małej mocy (1 MW), jak i dla jednostek większych (50 MW).

ZASADA DZIAŁANIA

CYKLOFILTR typu ICF jest rozwiązaniem hybrydowym, łączącym w sobie funkcje odpylające baterii cyklonowych i filtra workowego. W jego konstrukcji wykorzystaliśmy najlepsze cechy obu odpylaczy tj. bezproblemową eksploatację urządzeń mechanicznych z wysoką skutecznością filtrów workowych.

Zasada działania cyklofiltra polega na wpuszczeniu do urządzenia zapylonych spalin, które po wstępnym odpyleniu w baterii cyklonowej rozdzielone są na dwie strugi. Pierwsza z nich wychodzi, jak z tradycyjnego cyklonu, druga zaś przechodzi przez filtr workowy. Po wyjściu z urządzenia, obie strugi są ponownie łączone i poprzez wentylator wyciągowy kierowane do komina.

Zalecamy stosowanie multicyklonu MOS jako pierwszego stopnia odpylania, przed cyklofiltrem ICF.

schemat - instalacja odpylania z cyklofiltrem

BUDOWA

Zapylony gaz poprzez wlot dostaje się do odpylacza (baterii cyklonowej), gdzie na skutek siły odśrodkowej, pył zostaje odrzucony na ścianę płaszcza. W tradycyjnym cyklonie, pył opada na dno zbiornika pyłu, a oczyszczony z niego gaz z częścią niewyłapanego pyłu kieruje się w przeciwnym wirze do góry i poprzez kominki wylotowe oraz kolektor wydostaje się z odpylacza. Specjalistyczna budowa CYKLOFILTRA typu ICF eliminuje tę niedoskonałość. W miejscu porywania drobnych cząstek (koniec baterii cyklonowej a wlot do leja zsypowego) umieściliśmy komorę filtracyjną z workami płaskimi. W przestrzeń tę idealnie wpisuje się unikalna konstrukcja komory modułowego filtra poziomego typu DFN. Drobne frakcje pyłów dymnicowych wyłapywane są na workach filtracyjnych, a pyły z worków zrzucane są do leja zsypowego za pomocą pneumatycznego, bezobsługowego układu regeneracji. Taka konfiguracja obu urządzeń umożliwia znaczne zwiększenie skuteczności całego układu.

Wymuszony przepływ przez worki filtracyjne odbywa się w tzw. ciągu wspomagania. Dla uzyskania wysokiej skuteczności CYKLOFILTRA typu ICF wystarcza przepuszczanie w ciągu wspomagania tylko około 20% całkowitej ilości gazu, co zapewnia zgodne z normami odpylanie kotłów. Gazy z komory czystej filtra poprzez wentylator wspomagania skierowane są do ciągu głównego (do kanału przed wentylatorem głównym).

Na ciągu wspomagania zamontowany jest układ, umożliwiający jego odcięcie z pracy (na czas osiągniecia właściwych parametrów pracy – rozruch, zbyt niska lub za wysoka temperatura spalin), jak i układ automatycznej regulacji przepływu, dostosowany do aktualnego przepływu ciągu głównego. Całość CYKLOFILTRA typu ICF jest sterowna automatycznie za pomocą układu AKPiA. 

KORZYŚCI

  • niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
  • wysoka skuteczność odpylania 
  • długa żywotność urządzenia
  • możliwość częściowej recyrkulacji oczyszczonych spalin do kotła, celem zmniejszenia zawartości O2 i NOx
  • gwarancja uzyskania oczekiwanej emisji pyłów oraz bezproblemowej eksploatacji instalacji odpylania dzięki powierzchni filtracji odpowiednio dobranej do specyfiki odpylania kotłów
  • możliwość wieloetapowej realizacji inwestycji