FILMY Z REALIZACJI
Branże

Koksownictwo

zdjęcie - koksownia Przemysł koksowniczy to branża, w której firma INSTAL FILTER SA posiada duże doświadczenie w zakresie budowy instalacji odpylających. Jest to jedna z gałęzi przemysłu ciężkiego, która w ostatnim czasie coraz częściej stosuje instalacje odpylające oparte na filtrach workowych poziomych. W branży tej mamy do czynienia przede wszystkim z oczyszczaniem gazów gorących, w których znajduje się bardzo drobny pył. Zastosowanie rozwiązań oferowanych przez INSTAL FILTER SA pozwoliło na zmniejszenie powierzchni przeznaczonej pod instalacje odpylające. Dodatkowo modułowe filtry workowe stosowane na tego typu aplikacjach charakteryzują się wieloletnią bezawaryjna pracą co jest bardzo mocno doceniane przez użytkowników. Firma INSTAL – FILTER SA posiada technologię umożliwiające odpylanie praktycznie każdego procesu występującego w koksownictwie.
Do najczęściej wykonywanych instalacji w tej branży można zaliczyć:
  • Instalacje odpylania sortowni węgla i koksu
  • Instalacje odpylania baterii koksowniczych zarówno po stronie koksowej jak i maszynowej
  • Odpylanie linii transportowych i załadunku koksu

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas.