FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Instalacje odsiarczania spalin i neutralizacji innych związków szkodliwych

INSTAL-FILTER SA posiada nowoczesne technologie, które ograniczają wprowadzanie do atmosfery wszystkich związków gazowych wymienionych w konkluzjach BAT oraz Dyrektywie IED. W zależności od wykorzystywanych reaktorów, proponujemy Państwu odsiarczanie z wykorzystaniem reaktora mechanicznego lub odsiarczanie z reaktorem fluidalnym. W każdym z nich, sorbentem może być wapno lub soda. Instalacje z reaktorem mechanicznym są przeznaczone dla kotłów o małej i średniej mocy, natomiast instalacje z reaktorem fluidalnym stosowane są dla instalacji na kotłach średniej i dużej mocy.


zdjęcie - instalacja odsiarczania z reaktorem mechanicznym

Z reaktorem mechanicznym

Sorbent:

Instalacje z reaktorem mechanicznym cechują się prostą konstrukcją. Sprawdzają się doskonale w procesach odsiarczania kotłów rusztowych i zapewniają uzyskanie wymaganych w Dyrektywie IED redukcji, przy stosowaniu różnych gatunków węgla...


Dowiedz się więcej

zdjęcie - instalacja odsiarczania z reaktorem fluidalnym

Z reaktorem fluidalnym

Sorbent:

W przypadku konieczności spełnienia bardzo wysokich wymagań emisyjnych, związanych z neutralizacją związków gazowych takich jak SOx, HCl, HF i innych, INSTAL FILTER SA proponuje zastosowanie instalacji z wykorzystaniem reaktorów fluidalnych...


Dowiedz się więcej