FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Instalacje redukcji NOx w spalinach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, zmieniły się standardy emisyjne NOx dla spalania węgla.


Dla obowiązujących regulacji, INSTAL-FILTER SA posiada w swojej ofercie następujące technologie redukcji NOx:

 • SNCR
  Selektywna niekatalityczna redukcja stosowana w wysokich temperaturach gazów spalinowych 850 – 1080°C
 • SCR
  Selektywna katalityczna redukcja stosowana w niskich temperaturach gazów spalinowych 180– 470°C
 • METODA ZESPOLONA
  Połączenie metody SNCR z metodą SCR

Podstawy metody SNCR

Reakcje, zachodzące w procesie redukcji tlenków azotu:

NH2 + NO -> H2O + N2

Redukcja tlenków azotu NOx z zastosowaniem:

 • Mocznik – (NH2)2CO
 • Amoniak – NH3
 • Woda amoniakalna – NH4OH

Budowę instalacji SNCR prezentuje poniższy rysunek: 

schemat instalacji SNCR

Oferowane przez INSTAL-FILTER SA efektywne systemy redukcji NOx to połączenie sprawdzonych technologii, opartych na wieloletnich doświadczeniach z innowacyjną techniką. Charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i wysoką dyspozycyjnością.

Mając na uwadze aspekt ekonomiczny, istotne jest, aby redukcja tlenków azotu NOx prowadzona była również metodami pierwotnymi.