FILMY Z REALIZACJI

Aktualności

Spotkanie z cukrownikami w Warszawie

W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników. Spotkanie odbyło się pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce i uczestniczyli w nim przedstawiciele koncernów cukrowniczych. 

Celem konferencji było podsumowanie wyników branży, ale także debata dotycząca rozwiązań dla energetyki w przemyśle cukrowniczym w odniesieniu do nowych regulacji prawnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. INSTAL-FILTER SA z powodzeniem zrealizował wiele modernizacji instalacji oczyszczania spalin w cukrowniach na terenie całej Polski, dlatego też na wyżej wymienionej konferencji występowaliśmy w roli partnera merytorycznego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na technologie odsiarczania spalin, które są aktualnie w centrum zainteresowania inwestorów z branży cukrowniczej. Również w tym sektorze redukcja tlenków siarki SOx, obok odpylania, ma duże znaczenie w działaniach proekologicznych. Nasz Menadżer – Maciej Napieralski – przedstawił optymalne rozwiązania w zakresie kompleksowych instalacji odpylania i neutralizacji spalin, które spełniają przepisy zawarte w Konkluzjach BAT.

 Serdecznie dziękujemy za udane spotkanie i zapraszamy do współpracy wszystkich cukrowników.

« powrót