FILMY Z REALIZACJI
FAQ
-->

Jakie są rodzaje filtrów odpylania silosów i jak działają?

Troska o aspekt dotyczący jakości środowiska naturalnego rozpoczyna się w fazie projektowania urządzeń odpylających, tak aby czyste powietrze służyło nam, a także pokoleniom następnym. Dlatego tak ważnym elementem jest wykorzystanie skutecznych filtrów, które dają gwarancję hermetyzacji procesów technologicznych.

Silosy stanowią jeden z zasadniczych elementów składowych, które wykorzystywane są do przechowania elementów sypkich. Wykonane są jako konstrukcja stalowa samonośna.

Wyposażeniem zasadniczym każdego silosu jest drabina zaopatrzona w podest spoczynkowy, pałąki oraz poręcze.

Do odpylania silosów wykorzystywane są przede wszystkim filtry skrzynkowe, cylindryczne oraz pneumatyczne. Przy wykorzystaniu odpylaczy należących do pierwszej kategorii pył jest oddzielony od zapylonego strumienia powietrza za pośrednictwem kieszeniowych wkładów filtracyjnych, następnie w sposób swobodny opada w silosie przez mechaniczne potrząśnięcie wkładów filtracyjnych.

W filtrach cylindrycznych pył oddzielony jest od powietrza z wykorzystaniem specjalnej tkaniny, następnie opada w silosie, dzięki systemowi impulsowego oczyszczania powietrza, który usuwa go z części filtracyjnych.

 

W przypadku filtra pneumatycznego przepływ zanieczyszczonego powietrza odbywa się z wykorzystaniem wkładów filtra wyróżniających się specyficznym kształtem wykonanych z w całości z poliestru, który powoduje zatrzymanie zawartych w powietrzu zanieczyszczeń.

 

« powrót