FILMY Z REALIZACJI
FAQ
-->

Jakie metody wykorzystują instalacje oczyszczania spalin?

Gwałtowny postęp technologiczny, a także wdrażanie coraz to nowocześniejszych rozwiązań spowodowały, że na chwilę obecną można wyróżnić wiele różnych metod oczyszczania spalin. Służą one przede wszystkim ograniczaniu emisji tlenków siarki i innych szkodliwych związków emitowanych, chociażby przez elektrownie czy spalarnie odpadów komunalnych. Większość z nich bazuje na technologii odsiarczania, ale nie tylko.

Nowoczesne instalacje oczyszczania spalin

Europejskie standardy szczegółowo określają dopuszczalne wartości, jakie musi spełniać przemysł w tym zakresie, aby nie szkodzić ludzkiemu zdrowiu oraz przyrodzie. Opisują one przede wszystkim maksymalny poziom emisji tlenków azotu i siarki, węglowodorów oraz cząstek stałych. Nowoczesne instalacje oczyszczania spalin są projektowane i tworzone przy uwzględnieniu europejskich dyrektyw, a dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii są w stanie pracować w temperaturze nawet do 600 stopni Celsjusza, gwarantując wysoką skuteczność w usuwaniu szkodliwych związków.

Jakie technologie są wykorzystywane w oczyszczaniu spalin?

Istnieją różne sposoby wychwytywania, a także neutralizowania zanieczyszczeń ze spalin. Najczęściej wykorzystuje się metody bazujące na procesach chemicznego lub fizycznego odseparowywania pyłów i gazów, począwszy od prostych technik, aż po wysoce zaawansowane technologie wykorzystujące dodatkowe materiały filtracyjne.

Typowe technologie stosowane do oczyszczania spalin to:

  • odsiarczanie mokrą metodą wapienno-gipsową, które doskonale sprawdza się w przypadku zarówno średnich, jak i dużych przepływów spalin,
  • mokre odsiarczanie z wykorzystaniem metody absorpcji chemiczno-fizycznej, dedykowane dla małych i średnich przepływów spalin,
  • instalacje katalityczne przeznaczone do ograniczania emisji tlenków azotu, a także do katalitycznego utleniania tlenku węgla, lotnych związków organicznych oraz aromatycznych węglowodorów,
  • suche instalacje oczyszczania spalin wykorzystujące proszkowe środki absorpcyjne takie jak aktywny węgiel, węglan wapnia lub wodorowęglan sodu, mogą być stosowane między innymi do usuwania związków metali ciężkich.
« powrót