FILMY Z REALIZACJI
Aktualności

INSTAL-FILTER SA prezentuje rozwiązania na dostosowanie zakładów ciepłowniczych do Dyrektywy MCP

Menadżer branży ciepłownictwo i energetyka w INSTAL-FILTER SA, Maciej Napieralski wygłosił referat podczas szkolenia Dyrektywa MCP - nowy normy emisji dla średnich obiektów spalania, nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska w Warszawie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z technologiami budowy instalacji odsiarczania i neutralizacji związków szkodliwych, zgodnymi ze wszystkimi emisyjnymi normami prawnymi obowiązującymi w Europie.

 Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na to wydarzenie. 

« powrót