FILMY Z REALIZACJI
Produkty

Odsiarczanie z reaktorem fluidalnym

OBSZAR ZASTOSOWANIA

W przypadku konieczności spełnienia bardzo wysokich wymagań emisyjnych, związanych z neutralizacją związków gazowych takich jak SOx, HCl, HF lub innych, INSTAL FILTER SA proponuje zastosowanie instalacji z wykorzystaniem reaktorów fluidalnychInstalacje Oczyszczania Spalin z reaktorem fluidalnym stanowią doskonałe rozwiązanie dla klientów posiadających średnie i duże jednostki kotłowe. Jest to idealny wybór zarówno z punktu widzenia kosztów inwestycyjnych, jak i eksploatacji tego typu instalacji. 

Odsiarczanie gazów w tej technologii może być prowadzone z użyciem sorbentów: wapna lub sody.

ZASADA DZIAŁANIA

Podstawowym elementem technologii odsiarczania z reaktorem fluidalnym jest filtr workowy, umożliwiający redukcję pyłów do atmosfery nawet poniżej 1 mg/Nm3. Determinantem skuteczności odsiarczania jest złoże fluidalne sorbentu wraz ze zintegrowanym systemem kondycjonowania spalin.

Odpowiednie wprowadzenie spalin i właściwe rozprowadzenie reagenta w reaktorze decyduje o skuteczności tej metody. Zastosowany w systemie układ recyrkulacji produktu odsiarczania umożliwia niemal całkowite przepracowanie wprowadzonego reagenta, gwarantując minimalizację kosztów związanych z eksploatacją IOS. Proponowana instalacja, ze względu na zastosowane rozwiązania, cechuje się bardzo wysoką elastycznością. Umożliwia pracę od minimalnych (sięgających nawet 30%) obciążeń kotłów, po pracę z maksymalna wydajnością.

KORZYŚCI:

  • Gwarancja najwyższej skuteczności odsiarczania dzięki stosowaniu innowacyjnych metod i różnych sorbetów
  • Spełnienie wymogów  BAT oraz Dyrektywy IED dla paliwa każdej jakości
  • Wysoka dyspozycyjność realizowanych aplikacji
  • Duża  elastyczność pracy instalacji
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Indywidualny dobór metody odsiarczania w zależności od potrzeb Klientów

INSTALACJE Z REAKTOREM FLUIDALNYM (PYŁ, SOx, NOX) NA SORBENCIE WAPNIOWYM
Sprawność odsiarczania na poziomie ok. 95%

schemat INSTALACJI odsiarczania Z REAKTOREM FLUIDALNYM (PYŁ, SOx, NOX) NA SORBENCIE WAPNIOWYM


INSTALACJE Z REAKTOREM FLUIDALNYM (PYŁ, SOx, NOX) NA SORBENCIE SODOWYM
Do 100% sprawności odsiarczania / Możliwość odzysku energii

schemat INSTALACJI odsiarczania Z REAKTOREM FLUIDALNYM (PYŁ, SOx, NOx) NA SORBENCIE Sodowym


INSTAL FILTER SA to lider budowy systemów oczyszczania spalin oraz prekursor wprowadzania nowych technologii, ograniczających emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Ooferujemy indywidualne rozwiązania dla każdego klienta, zapewniając optymalny dobór technologii odsiarczania dostosowany do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.


Zobacz także instalacje z reaktorem mechanicznym