FILMY Z REALIZACJI

Technologie

Filtracja gazów

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Filtracja gazów ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie w procesach gospodarczych człowieka powstają gazy zapylone cząstkami stałymi. Gama tych procesów jest bardzo szeroka i praktycznie nie ma branży przemysłu w której nie ma potrzeby jej stosowania. Głównymi źródłami tych zanieczyszczeń są przede wszystkim procesy spalania paliw (węgiel, biomasa, odpady), procesy mielenia, sortowania, kruszenia, prażenia, wytopu i przeróbki stali i wiele wiele innych. Pyły emitowane wraz z gazami szkodzą zdrowiu i Środowisku Naturalnemu dlatego tak ważna jest ich eliminacja. Dotyczy to przede wszystkim miejsc związanych ze stanowiskami pracy jak i miejscami przebywania człowieka. Ochrona powietrza jest priorytetem wielu krajów na całym świecie. W praktyce Technologia Filtracji często jest połączona z Technologiami Neutralizacji gazowych związków szkodliwych. Wtedy w ramach jednej instalacji odbywa się neutralizacja zarówno pyłów jak i gazów.

ZASADA DZIAŁANIA

W Technologii Filtracji gazów wykorzystujemy szereg zasad fizycznych, które pozwalają na oddzielenie cząstek stałych ze strugi zapylonego powietrza. Są to najprostsze zasady wykorzystujące mechanikę gazów aż po zaawansowane wykorzystujące filtrację na włókninach filtracyjnych. Zasady te często są również łączone w ramach jednego urządzenia (filtry z komorami wstępnymi, cyklofiltry). W procesie filtracji oddzielone oczyszczone powietrze jest oddawane do atmosfery a wyłapany pył jest zagospodarowywany przez inwestora. Na rodzaj zastosowanej technologii ma wpływ szereg czynników. Należy tu wymienić przede wszystkim rodzaj procesu emitującego pyły, wielkość zapylenia, temperaturę gazów, wymagany poziom emisji.

KORZYŚCI

Stosując Technologię Filtracji gazów proponowane przez INSTAL FILTER SA, macie Państwo gwarancje otrzymania rozwiązania spełniającego indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniającego redukcję zanieczyszczeń do wartości zgodnych z obowiązującymi standardami emisji. Wychodząc naprzeciw obecnym „trendom” bardzo często proponujemy również rozwiązania umożliwiające w przyszłości bezproblemowe dostosowanie się do poziomu zaostrzających się norm emisji. Możliwe jest ograniczenie stężeń pyłów w gazach oczyszczonych nawet poniżej 1 mg/m3. Nie bez znaczenia dla inwestora jest również doświadczenie naszych pracowników zdobyte w ich wieloletniej działalności związanej z Technologiami Filtracji.