FILMY Z REALIZACJI
Technologie

Neutralizacja gazów przemysłowych

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Technologie neutralizacji gazów są stosowana do redukcji związków gazowych (SOx, NOx, HCl, HF) oraz dioksyn, furanów i metali ciężkich. Wykorzystujemy je podczas oczyszczania spalin powstałych w wyniku spalania paliw kopalnianych, RDF-ów oraz odpadów komunalnych. Instalacje neutralizacji znajdują zastosowanie w wielu procesach technologicznych podczas których uwalniane są związki szkodliwe mające niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. INSTAL-FILTER SA rozwija technologie neutralizacji, by jak najlepiej odpowiadały na potrzeby Klientów.

ZASADA DZIAŁANIA

Proponowane przez naszą firmę technologie neutralizacji są połączeniem wysokosprawnych, modułowych filtrów workowych z absorberami suchymi lub półsuchymi. Razem stanowią efektywny i niezawodny sposób eliminacji gazowych związków szkodliwych oraz zanieczyszczeń pyłowych. Zasada działania instalacji neutralizacji polega na wprowadzeniu reagentów do urządzeń oczyszczających, gdzie w wyniku zachodzących reakcji chemicznych i fizycznych (reagent – oczyszczane spaliny) następuje eliminacja związków szkodliwych oraz oczyszczenie gazów z pyłów.

KORZYŚCI

Technologie neutralizacji gazów proponowane przez INSTAL-FILTER SA spełniają wszystkie rygorystyczne normy środowiskowe w zakresie redukcji emisji pyłów oraz ograniczenia zawartości szkodliwych związków gazowych w spalinach. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży, zapewniamy optymalny dobór technologii oraz urządzeń, dostosowany do potrzeb i wymagań naszych Klientów. Przystępując do realizacji inwestycji z naszą firmą, mają Państwo gwarancję współpracy ze sprawdzonym partnerem oraz pewność, że otrzymana technologia została wdrożona i przetestowana eksploatacyjnie przez INSTAL-FILTER SA na wielu obiektach.