FILMY Z REALIZACJI

Aktualności

Nowe wyzwanie - inwestycja w RADPEC

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że INSTAL-FILTER SA podpisało umowę z Generalnym Wykonawcą firmą SBB ENERGY S.A. na wykonanie instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zabudowa Instalacji Oczyszczania Spalin dla kotłów WR-25 Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn.: „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w RADPEC S.A.”

W ramach inwestycji, której termin zakończenia realizacji wyznaczono na czwarty kwartał 2022 roku, zmodernizowane zostaną instalacje oczyszczania spalin dla siedmiu kotłów istniejących w Ciepłowniach Północ i Południe w Spółce „RADPEC” S.A.

Zgodnie z zawartą umową, INSTAL-FILTER SA w oparciu o własny projekt, technologię i know-how, dostarczy na teren inwestycji instalacje odsiarczania i odpylania spalin wraz z całą niezbędną infrastrukturą i aparaturą technologiczną oraz przeprowadzi ich uruchomienie. Modernizacja istniejących źródeł ciepła umożliwi funkcjonowanie ciepłowni zgodnie z nowymi przepisami unijnymi. Nasza firma będzie miała swój ogromny udział w dostosowaniu obiektu do wymagań Konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania (LCP) oraz Dyrektywy IED.

Dzięki rozwiązaniom INSTAL-FILTER SA emisja tlenków siarki ulegnie siedmiokrotnej redukcji, a ilości emitowanych pyłów zmniejszą się ponad pięciokrotnie. Mieszkańcy Radomia zyskają czystsze powietrze w całej okolicy.

Trzymamy kciuki za sukces całego zespołu, odpowiedzialnego za realizację projektu. Powodzenia!!!

« powrót