FILMY Z REALIZACJI

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna na stronie internetowej dotycząca przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym:


Administrator danych

INSTAL- FILTER S.A.

Administratorem twoich danych osobowych będzie „INSTAL- FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie NIP 9462643398, KRS 0000456301 (dalej my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Północna 1a, 64-000 Kościan
 • wiadomość e-mail: biuro@instalfilter.pl
 • telefonicznie: 65 535 12 00

Cele przetwarzania

 • zidentyfikowanie problemu, przekazanie zapytania do odpowiedniego działu i odpowiedź na pytanie,
 • marketing – proponowanie urządzeń i usług będących w naszej ofercie w zależności od twoich potrzeb

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • prawidłowo zidentyfikować problem i przekazać zapytanie odpowiednim osobom,
 • zaproponować najlepsze dla Ciebie rozwiązanie

Podstawy prawne przetwarzania

 • twoja zgoda
 • nasz uzasadniony interes

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazana w formularzu kontaktowym, jeżeli przekazujesz nam inne dane niż podane w punkcie a) powyżej.
 2. Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych w Twoim zapytaniu. Mamy uzasadniony interes, aby zaproponować rozwiązanie adekwatne do Twoich potrzeb.

Okres przechowywania danych osobowych

 • do 2 lat od momentu skierowania do nas zapytania w formularzu

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu INSTAL- FILTER S.A.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.                              


Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • inne prawa szczegółowo określone w informacji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, emailowy, a także poprzez niniejszy link [link], link dostępny jest również w Polityce prywatności,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację- w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przekazać te dane innemu administratorowi danych, lub zażądać abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.