FILMY Z REALIZACJI
FAQ
-->

Jakie przepisy prawne regulują normy emisyjne?

Dyrektywa IED – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ws. emisji przemysłowych, określająca podstawowe i szczegółowe standardy emisyjne dotyczące źródeł spalania. Dokument wszedł w życie w 2016 roku, wprowadzając wiele niezwykle istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących norm zintegrowanej ochrony środowiska. Jego podstawowym celem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w zawiązku z prowadzeniem działalności w poszczególnych sektorach przemysłu wydobywczego, przetwórczego, chemicznego czy energetycznego.

Dyrektywa MCP – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dokument reguluje przede wszystkim normy dotyczące emisji do atmosfery ilości dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów w obiektach średniego energetycznego spalania, czyli wszystkich tych, których moc cieplna mieści się w przedziale od 1 do 50 MW. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż dyrektywa MCP wprowadza osobne regulacje zarówno dla istniejących, jak i nowych obiektów średniego spalania energetycznego.

Konkluzje BAT – konkluzje dotyczące tzw. najlepszych dostępnych technik, obowiązujące od sierpnia 2017 roku. Konkluzje BAT zostały opracowane dla konkretnych branż, a podmiotami, które im podlegają, są m.in.: firmy z sektora przetwarzania odpadów, produkujące substancje chemiczne, obiekty energetycznego spalania o mocy ponad 50 MW, podmioty prowadzące intensywny chów drobiu i świń, firmy sektora przemysłu metali nieżelaznych czy przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją m.in. cementu, papieru oraz płyt drewnopodobnych.

« powrót